Informatie omwonenden over parkeren 29 september

De organisatie van de Ronde van Midden-Brabant, Ronde van Dongen en de Dikke Banden Race van 29 september vraagt aandacht van omwonenden voor een parkeerverbod en daaraan gekoppelde wegsleepregeling. De organisatie verzoekt omwonenden van het parcours in het centrum van Dongen vriendelijk van zaterdag 28 september 20:00 uur tot zondag 29 september geen auto’s te parkeren, ook niet in de parkeervakken. Van bewoners van straten buiten het centrum wordt gevraagd de aanwijzingen van de politie op te volgen.

Lees HIER de brief die de omwonenden een dezer dagen ontvangen.

Author: Frank Geloven

Share This Post On